GDRP – Nya dataskyddsförordningen

GDRP – Nya dataskyddsförordningen

I slutet av maj så träder GDRP i kraft. Den nya dataskyddsförordningen inom EU som berättar om hur företag eller organisation får hantera personuppgifter.

I nästan 20 år har personuppgiftslagen, PUL styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 är det GDRP – General data protection regulation. Som slår fast reglerna för all form av behandling. Myndigheter, företag och organisationer får alla bygga om sina system för att anpassa sig efter den nya lagen.

Syftet med den nya lagstiftningen är att ge medborgarna starkare rättigheter på internet. Den tidigare lagen PUL gav en gemensam grund inom EU medlemsstater, men gav varje land friheten att implementera och tolka regelverket. Nu är det samma lagtext som gäller, oavsett vilket EU land man befinner sig i.

Samtidigt kommer medborgarnas rättigheter stärkas. Kraven på hur företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför har stärkts. I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att bli glömd. Alltså ska varje person kunna begära att få uppgifter från t.ex. sökmotorer och kundregister bortplockade. För att bli borttagen krävs att sökresultatet är orimligt, irrelevant eller överflödigt.

Den största förändringen är dock för de som hanterar uppgifterna. Det är bra att ha i bakhuvudet att många krav som GDRP har fanns redan i PUL, så till stor del är GDRP bara en uppdaterad och skärpning av PUL. En nyhet är dock rollen dataskydds ombud. En person som har särskilt ansvar för att se till att reglerna efterföljs och som bevakar dataskydds frågor. Införandet av en sådan befattning obligatoriskt för företag och organisationer som hanterar personuppgifter i stor omfattning eller kartlägger beteende och intressen.

För att läsa mer om GDRP så tryck här.  https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/gdpr/?gclid=EAIaIQobChMIq6qXvoSe2gIVHF4ZCh1C0wQkEAAYBCAAEgL5w_D_BwE

Du kan också finna mer information via https://www.eugdpr.org/ eller kontakta oss så hjälper vi dig att säkra upp så din hemsida följa de nya riktlinjerna.

Leave a reply