Kakor (Cookies)

Vad är kakor (cookies)?

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Webbplatsinnehavare skyldighet

Som webbplatsinnehavare är du skyldig att se till att användare samtycker till den hantering av kakor som sker på webbplatsen. Samtycke innebär något förenklat ett medvetet godkännande. PTS har inga regler för exakt hur den tekniska utformningen ska se ut eller fungera för att möjliggöra detta.  Innehavarna av webbplatser har bäst förutsättningar att ta fram lämpliga lösningar för hur samtycket ska ske på just deras sida. PTS håller får närvarande på med en tillsyn för att ta reda på hur samtycke kan inhämtas.

Du kan läsa mer om kakor (cookies) hos PTS och via länken här.

Kakor (Cookies) på Digifood.se